Lead Auditor OHSAS 18001/ISO 45001

Doel

De opleiding Lead Auditor OHSAS 18001/ISO 45001 is een aanvulling op de opleiding Lead Auditor ISO 9001 en is bestemd voor medewerkers binnen een organisatie die complexe interne audits moeten kunnen uitvoeren op het gebied van arbeidsveiligheid, adviseurs die interne audits bij MKB bedrijven uitvoeren of als freelance auditor voor een certificatie-instelling optreden en voor auditors in opleiding van certificatie-instellingen.

Inhoud

Het uitgangspunt is dat opgedane kennis direct in de praktijk wordt ingezet aan de hand van een casus die u in de training wordt voorgelegd. Het programma bestaat daarom uit theorie- en praktijkblokken. In de theorieblokken wordt normkennis benodigd voor het proces van auditing, vanaf de planning tot en met de afhandeling en verificatie, behandeld. De praktijkblokken bestaan groepsgewijze uitvoering van audits op de casus en de plenaire presentatie daarvan. Aan het eind van de derde dag wordt een schriftelijk examen afgenomen, dat samen met beoordelingen van tussentijdse oefeningen en opdrachten leidt tot een eindbeoordeling. Voor het verkrijgen van een certificaat dient minimaal 60% van de punten behaald te zijn.

De training vergt een inspanning van 24 contacturen en 12 opdrachturen en leidt dus tot een totale studiebelasting van 36 uur.

Trainingsvormen

  • Open inschrijving: gefaseerd 3 dagen
  • In-company – maatwerk

Praktische informatie

Vereiste vooropleiding  

  • Lead Auditor ISO 9001

Deelnemers ontvangen na afronding een certificaat.

Tijdsduur

3 dagen

Investering

De investering van deze training bedraagt per persoon:

€ 1.295,00

Dit bedrag is exclusief BTW.

Datum / locatie

Datum(s)
Locatie
Status
Aanmelden
17/11/2018

18/11/2018

19/11/2018

Dordrecht
Beschikbaar