Basiskennis Kwaliteitsmanagement

Doel

na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de historische ontwikkeling van kwaliteitsmanagement, de organisatorische aspecten evenals de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de norm ISO 9001: 2015.

Ook kunnen zij deze norm interpreteren en vertalen. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de auditprincipes volgens ISO 19011 en de (interne) auditcyclus.

Inhoud

  • Module 1: Historische ontwikkeling
  • Module 2: Managementsystemen
  • Module 3: ISO 9001: 2015
  • Module 4: Ontwerpen van een kwaliteitshandboek
  • Module 5: Auditing en certificatie

Bijlage: Compleet ISO 9001 handboek in Word, inclusief stroomschema’s in Visio

Elke module wordt afgesloten met toets opgaven die gemaakt worden en door een docent worden beoordeeld en teruggekoppeld.

Trainingsvormen

  • Zelfstudie: De studielast bedraagt bij zelfstudie circa 40 uur
  • Combinatie zelfstudie – coaching on the job
  • E-Learning ( in ontwikkeling)

Praktische informatie

Aanbevolen vooropleiding:

Het wordt aanbevolen dat de deelnemers opereren op (minimaal) MBO-niveau en reeds enige kennis hebben van het managementsysteem binnen de eigen organisatie.

Begeleiding:

De deelnemer krijgt bij zelfstudie een trainer-coach toegewezen die het eerste aanspreekpunt is voor vragen en de gemaakte opgaven zal nakijken en terugkoppelen.

investering:

De investering voor deze leergang bedraagt bij zelfstudie € 385,00 per persoon.Voor uitbreiding met coaching on the job geldt dat de inzet van de trainer wordt verrekend tegen het reguliere tarief van € 460,- per dagdeel.Hierbij kan men ervoor kiezen om maximaal 3 andere medewerkers bij deze sessie te betrekken zonder aanvullende kosten.

Deelnemers ontvangen na afronding een certificaat.

Tijdsduur

c.a. 40 uur

Investering

De investering van deze training bedraagt per persoon:

€ 385,00

Dit bedrag is exclusief BTW.

Datum / locatie

Datum(s)
Locatie
Status
Aanmelden
zelfstudie
Beschikbaar